RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADEČE ZA LETO 2010

Nazaj

Občina Radeče na podlagi določil Statuta Občine Radeče in Odloka o priznanjih Občine Radeče objavlja
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADEČE ZA LETO 2010
Rok za predložitev predlogov je 10. maj 2010 ali na ta dan oddano kot priporočena pošiljka po pošti.
Besedilo razpisa in obrazec “predlog za podelitev” sta priložena.

Priponke:

razpis OP 2010
PREDLOG ZA PODELITEV

PRILAGAJANJE