Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer:
– dvosobno stanovanje v izmeri 55,87 m2, v I. nads. stanovanjskega bloka Kolenov graben 3, Radeče.
Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na krajevno običajen način od 6. 7. 2010 do vključno 31. 7. 2010.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, vsak delovni dan: ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 14.30 ure, sreda od 7.30 do 16.30 ure in petek od 7.30 do 12.30 ure. Besedilo razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi na spletni strani Občine Radeče – www.radece.si.

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 31. 7. 2010 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje«.

Podrobnosti so v priloženem besedilu razpisa; priložen je tudi obrazec vloge.

Priponke:

besedilo razpisa jul.10
vloga stan jul.10

Preskoči na osrednjo vsebino