Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče objavlja razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer za neprofitno stanovanje št. 16, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 5, Radeče v izmeri 56,48 m2, točkovano z 253  točkami; najemnina v mesecu aprilu 2022, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, znaša 180,68 EUR.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi prosilci oddajte do vključno 30. 5. 2022, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 17.00 in v petek od 7.00 do 13.00. Prosilci oddajo vloge osebno na vložišču občine Radeče oziroma jih pošljejo priporočeno po pošti najkasneje na dan 30. 5. 2022 V ZAPRTI KUVERTI na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE, s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis stanovanje Kolenov graben 5«.

Besedilo razpisa in obrazec vloge sta priložena:

Razpis Kolenov graben 5, 9. maj 2022

vloga – Kolenov graben 5, maj 2022

predn.lista Kolenov graben 5, 2022

Preskoči na osrednjo vsebino