Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče s tem javnim razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Ulica OF 2, Radeče.

Za neprofitno stanovanje št. 2, v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica OF 2, Radeče v izmeri 76,95 m2, točkovano s 350 točkami; najemnina v mesecu oktobru 2021, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, znaša 291,37 EUR.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi prosilci oddajte do vključno 2. 11. 2021, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 17.00 in v petek od 7.00 do 13.00. Prosilci oddajo vloge osebno na vložišču občine Radeče (le ob spoštovanju priporočil Vlade RS in NIJZ v zvezi s Covid-19) oziroma jih pošljejo priporočeno po pošti najkasneje na dan 2. 11. 2021 V ZAPRTI KUVERTI na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE, s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis stanovanje Ulica OF 2«.

Besedilo razpisa in obrazec vloge sta priložena:

Razpis Ulica OF 2, 12 okt. 2021

vloga – Ulica OF 2, okt. 21

Prednostna lista Ulica OF 2, dec. 2021

 

Preskoči na osrednjo vsebino