Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Titova ulica 6, Radeče.

Za neprofitno stanovanje št. 6, v 3. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Titova ulica 6, Radeče v izmeri 68,37 m2, točkovano z 267,3 točkami; najemnina v mesecu novembru 2020, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, znaša 181,08 EUR.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi prosilci oddajte do vključno 11. 12. 2020, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 17.00 in v petek od 7.00 do 13.00. Prosilci oddajo vloge osebno na vložišču občine Radeče oziroma jih pošljejo priporočeno po pošti najkasneje na dan 11. 12. 2020 V ZAPRTI KUVERTI na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE, s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis stanovanje Titova ulica 6«.

Besedilo razpisa in obrazec vloge sta priložena:

razpis Titova ulica 6, nov.20, splet

vloga – Titova ulica 6, nov. 20

prednostna lista Titova ulica 6

Preskoči na osrednjo vsebino