Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Titova ulica 10, Radeče.

Za neprofitno stanovanje št. 2, v 1. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Titova ulica 10, Radeče v izmeri 19,79 m2, točkovano z 221 točkami; najemnina v mesecu oktobru 2020, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, znaša 47,42 EUR.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi prosilci oddajte do vključno 11. 11. 2020, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 17.00 in v petek od 7.00 do 13.00. Prosilci oddajo vloge osebno na vložišču občine Radeče oziroma jih pošljejo priporočeno po pošti najkasneje na dan 11. 11. 2020 V ZAPRTI KUVERTI na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE, s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis stanovanje Titova ulica 10«.

Besedilo razpisa in obrazec vloge sta priložena:

razpis Titova ulica 10, okt.20, splet

vloga – Titova ulica 10, okt. 20

 

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnega stanovanja: prednostna lista Titova ulica 10, nov. 2020

 

 

PRILAGAJANJE