Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer:
– enosobno stanovanje št. 17, v IV. nadstropju večstanovanjskega bloka na naslovu Kolenov graben 2, Radeče v izmeri 37,73 m2,
Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na krajevno običajen način od 06. 11. 2013 do vključno 21. 11. 2013.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, vsak delovni dan: ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 14.30 ure, sreda od 7.00 do 16.30 ure in petek od 7.00 do 12.30 ure.
Besedilo razpisa in obrazec vloge sta v prilogi…..

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 21. 11. 2013 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje«.

Priponke:
razpis nov. 13
vloga stan – nov 13

Preskoči na osrednjo vsebino