Razpis za oddajo dveh neprofitnih stanovanj v najem

Nazaj

Občina Radeče razpisuje oddajo dveh neprofitnih stanovanj v najem, in sicer:
– enosobno stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Kolenov graben 5, Radeče v izmeri 37,09 m2,
– enosobno stanovanje št. 21, v IV. nadstropju večstanovanjskega bloka na naslovu Pot na brod 4, Radeče v izmeri 33,27 m2
Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na krajevno običajen način od 02. 10. 2012 do vključno 16. 10. 2012.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, vsak delovni dan: ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 14.30 ure, sreda od 7.00 do 16.30 ure in petek od 7.00 do 12.30 ure. Besedilo razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi na spletni strani Občine Radeče – www.radece.si.

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 16. 10. 2012 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje«.

Spodaj sta priložena besedilo razpisa in obrazec vloge:

Priponke:
razpis okt. 12
vloga stan- okt 12

Preskoči na osrednjo vsebino