Razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Nazaj

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada – P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

________________________________

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

 

Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPS-a v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjejte, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Cilj javnega razpisa P7C 2020 COVID je MSP-jem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

a) nižje zavarovalne zahteve,

b) ročnost kredita do 60 mesecev,

c) možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,

d) kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,

e) brez stroškov odobravanja in vodenja.

 

Na razpis  P7C COVID 2020 se lahko prijavijo:

a) mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge od 5 do vključno 49 zaposlenih, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,

b) ki imajo glavno dejavnost po SKD:

. I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

. I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za

kratkotrajno bivanje;

. I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov;

. I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač;

. N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

. N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

. R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

. N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

 

Na ta način želi država, preko SPS-a, MSP-jem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita ter jim omogočiti >preživetje< oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest s tem pa pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2.

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino