PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Sklep o spremembi in dopolnitvi OPPN Dobrava

Občina Radeče objavlja Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah.  Sklep: Sklep o spr.in dop. OPPN...