Projekti 2016: Postavitev javne razsvetljave na Obrežju

Nazaj

Postavitev javne razsvetljave na Obrežju bo izvedena predvidoma do konca julija 2016 ter zajema gradnjo novega kraka javne razsvetljave s postavitvijo 26-ih kandelabrov z LED svetilkami v dolžini 1.100 metrov na območju naselja Obrežje in posledično vključitvijo območja v sistem javne razsvetljave, saj sistem javne razsvetljave doslej tega območja ni pokrival.

Projekt bo realiziran z nepovratnimi sofinancerskimi sredstvi po 23. členu ZFO-1 v višini 100,00 % vseh upravičenih stroškov.

 

Preskoči na osrednjo vsebino