Projekti 2016: Obnova mrliške vežice v Radečah

Nazaj

Obnova mrliške vežice v Radečah bo izvedena do konca letošnjega leta v dveh fazah. Prva faza obsega zamenjavo obstoječe dotrajane strešne kritine z novo strešno kritino ter zamenjavo obstoječih talnih plošč z novo talno površino, druga faza pa je trenutno še v času načrtovanja in bo usmerjena v zagotavljanje boljših pogojev za svojce in ostale žalujoče. Cilj projekta je preprečiti nastajanje škode zaradi dotrajanosti objekta in povečati funkcionalno uporabnost objekta predvsem v smislu zagotavljanja boljših pogojev za njegove uporabnike.

Projekt bo delno realiziran s povratnimi sofinancerskimi sredstvi po 23. členu ZFO-1, delno pa z lastnimi sredstvi Občine Radeče.

Preskoči na osrednjo vsebino