Projekti 2016: Obnova lokalne ceste Žebnik-Bec

Nazaj

Obnova lokalne ceste Žebnik-Bec bo izvedena predvidoma do konca junija 2016 ter zajema obdelavo cestnega ustroja na obstoječi makadamski trasi v dolžini 420 metrov, njegovo asfaltacijo ter izdelavo muld in bankin.

Projekt bo realiziran z nepovratnimi sofinancerskimi sredstvi po 23. členu ZFO-1 v višini 100,00 % vseh upravičenih stroškov.

Preskoči na osrednjo vsebino