Projekti 2016: Obnova javne razsvetljave v občini Radeče

Nazaj

Obsežnejša obnova dela sistema javne razsvetljave v občini Radeče je usmerjena v doseganje energetskih prihrankov in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja ter bo izvedena predvidoma do konca julija 2016. Projekt temeljni na menjavi svetilk in postavitvi oz. delni menjavi kandelabrov na dveh ločenih odsekih sistema javne razsvetljave v občini Radeče.

Prvi odsek zajema del Starograjske ulice proti staremu železnemu mostu v dolžini 600 metrov, kjer bo na novo postavljenih 15 kandelabrov, dodatno pa bo z novimi LED svetilkami zamenjanih še 6 svetilk.

Drugi odsek zajema območje naselja Vrhovo, kjer bo v dolžini 2.150 metrov  z novimi LED svetilkami zamenjanih 39 svetilk.

Projekt, bo realiziran z nepovratnimi in povratnimi sofinancerskimi sredstvi po 23. členu ZFO-1 v višini 100,00 % vseh upravičenih stroškov.

Preskoči na osrednjo vsebino