Prijava škode zaradi suše 2013

Nazaj

Tudi Občino Radeče je, tako kot velik del Slovenije, letos prizadela suša.
V teh dneh smo s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejeli sklep o ocenjevanju škode zaradi posledic suše v letu 2013.
Oškodovanci lahko prijavijo škodo do 30. 9. 2013 na predpisanem obrazcu št. 2, ki ga oddajo ali pošljejo na Občino Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče. Obrazložitev, prijavni obrazec in seznam kultur so v prilogi…

Ob tej priložnosti bi vas želeli še seznaniti, da je kmetom, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, možno znižati ali odpisati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vlogo za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se odda posebej na Davčni urad.
Vloga je dostopna na spletni strani DURS:
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Sporocila_za_medije/Narav.nesrec__2008-KMETJE.pdf in na vseh davčnih uradih.

Oddana vloga za prijavo škode zaradi suše na občini ne šteje kot vloga za zgoraj navedene olajšave!

obrazec 2
dovoljene_kulture_susa_2013

Preskoči na osrednjo vsebino