Povabilo za sodelovanje v ocenjevalni komisiji za oceno projektov LEADER

Nazaj

Povabilo za sodelovanje v ocenjevalni komisiji za oceno projektov LEADER v okviru 3. javnega poziva LAS Posavje
V skladu s 16. členom Pravilnika o upravičenih prijaviteljih in projektih, merilih in kriterijih za oceno in izbor projektov za vključitev v NIP ter o spremljanju in nadzoru teh projektov, UO LAS Posavje imenuje posebno ocenjevalno komisijo za oceno projektnih predlogov, ki bodo prispeli v okviru 3. javnega poziva za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev LEADER iz kvote za leta 2011, 2012 in 2013.

Komisija je najmanj 3-članska in največ 5-članska, sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, ki imajo znanja najmanj s področij politik in strateških smernic EU, države in regije, strateškega in projektnega managementa, računovodstva, registracije in poslovanja organizacij, posameznikov in gospodarskih družb in drugih področij.

Člani ocenjevalne komisije ne morejo biti vodje ali člani projektnih skupin v ocenjevalnih projektih ali zaposleni pri prijavitelju in partnerjih projekta.

Postopek ocenjevanja je določen v Navodilih članom ocenjevalne komisije za oceno projektnih predlogov za vključitev teh v NIP LAS Posavje.

Prijavite se tako, da prijavni obrazec izpolnite in ga z navadno pošto vrnete na naslov: RRA Posavje, TP LAS Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško.

Rok za oddajo prijavnega obrazca je do vključno 29.08.2011.

Za več informacij se lahko obrnete na Tehnično pisarno LAS Posavje, kontaktna oseba je Tatjana Ibračević, tel.št.: 07 488 10 48, ali po e-pošti: las.posavje@rra-posavje.

Navodila ocenjevalni komisiji LAS Posavje
Prijavni obrazec za ocenjevalno komisijo

Preskoči na osrednjo vsebino