Posavska potujoča knjižnica v naši občini tudi v sredo, 21. 10.

Nazaj

Posavka potujoča knjižnica BRALKO jutri (v sredo, 21. 10.) spet obišče kraje radeške občine: Vrhovo, Svibno in Jagnjenico. VPIŠETE SE LAHKO NA BIBLIOBUSU, PREKO SPLETA ALI PRINESTE IZPOLNJEN OBRAZEC, KI GA NAJDETE NA http://www.posavska-potujoca.si/postani-clan/. Članstvo je BREZPLAČNO, za dodatne informacije pa so knjižničarji dosegljivi na info@posavska-potujoca.si ali 040 765 004.

Naš svet je bogat in raznolik

VSTOPITE – BERITE

pripovedujejo ga knjige

 

P O S A V S K A   P O T U J O Č A  K N J I Ž N I C A

po vijugavih poteh hribovja in dolin

 

prihaja k nam, in sicer po naslednjem urniku:

 

Termin VRHOVO(parkirišče pri Bar Branka) SVIBNO(pri šoli) JAGNJENICA(pri gasilskem domu)
       
sreda, 21. 10. 2020 8.00 – 8.30 8.50-9.40 9.50-10.30
četrtek, 5. 11. 2020 8.00 – 8.40 9.00-10.00 10.10-10.50
sreda, 18. 11. 2020 8.00 – 8.30 8.50-9.40 9.50-10.30
četrtek, 3. 12. 2020 8.00 – 8.40 9.00-10.00 10.10-10.50
sreda, 16. 12. 2020 8.00 – 8.30 8.50-9.40 9.50-10.30

 

Posavska potujoča knjižnica

info@posavska-potujoca.si

www.posavska-potujoca.si

040 765 004

  

Za vstop na potujočo knjižnico je obvezna uporaba maske in

 upoštevanje drugih navodil v zvezi z omejevanjem širjenja koronavirusa.

Edina dodatna omejitev je, da bo lahko v skladu z ukrepi vlade RS v potujoči knjižnici hkrati ena oseba.

Urnik PPK okt. do dec. 2020

Preskoči na osrednjo vsebino