Popis škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

Nazaj

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem dne 29. decembra 2020. Škoda na stavbah po potresu je bila zabeležena v 88 slovenskih občinah, med njimi v občini Radeče.

Popis bo v občini Radeče izvajala občinska komisija po kriterijih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informacije o sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.

Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino Radeče na telefonsko številko 03 56 80 800, in sicer do vključno 5. februarja 2021, ter sporočijo sledeče podatke:

 • ime in priimek oškodovanca,
 • naslov prebivališča,
 • lokacijo poškodovanih objektov,
 • predmet škode,
 • kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom.

Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodovanci pripravijo naslednje podatke o:

 • parcelni številki, na kateri stoji poškodovani objekt,
 • vrsti objekta,
 • letu zgraditve objekta,
 • neto uporabni površini poškodovanega objekta,
 • davčno številko in EMŠO lastnika objekta,
 • obvezne so fotografije nastale škode.

Občinska komisija bo izvedla popis škode ter vse podatke in oceno škode vnesla v obrazec 4 – delna škoda na objektih. Zato naprošamo občane, ki nameravajo škodo po potresu prijaviti, da prijavljajo le škodo, ki je dejansko nastala po potresu in ne poškodb, ki niso posledica potresa.

Po sedaj zbranih podatkih zaradi potresa v Občini Radeče ni bilo porušenih objektov.

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Sklep_potres_29_december_2020

Preskoči na osrednjo vsebino