Ponovno javno zbiranje ponudb

Nazaj

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče (v nadaljevanju lastnik objekta) skladno z 51., 53/2. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 11/18, 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 11/18, v nadaljevanju Uredba) objavlja povabilo k oddaji ponudbe v ponovnem postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov in opreme v najem v objektu Turistično rekreacijski center SAVUS Radeče.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB:
Razpisna dok.- PONOVNO J. ZBIRANJE PONUDB TRC SAVUS 3.8.2021

Preskoči na osrednjo vsebino