Pomoč družini Buljugić iz Podkraja pri Hrastniku

Nazaj

Občina Radeče in Območno združenje Rdečega križa Laško – Radeče v sodelovanju s Krajevnimi organizacijami Rdečega križa radeške občine zbira pomoč za družino Buljugić, ki je v požaru izgubila domala vse. Za namen zbiranja finančnih sredstev za pomoč prizadeti družini ima Območno združenje Rdečega križa Laško odprt račun, na katerega lahko nakažete vaš prispevek.

Številka transakcijskega računa pri A banki je: SI56 0510 0801 5481 580, sklicna številka je SI00 7040 0038, s pripisom “za družino Buljugić”.

Zbrana sredstva bodo po dogovoru z Območnim združenjem Rdečega križa Hrastnik v celoti namenjena za nakup potrebnega materiala, opreme in morebitnih stroškov storitev zanje, z direktnim plačilom računov.

Iskrena hvala!

Več o zbiranju pomoči v prilogi: pomoč družini Buljugić

PRILAGAJANJE