POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

Nazaj

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/2011), 49. člena Statuta Občine Radeče (NPB1 z dne 25. 01. 2010) in določila Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 71/97) objavlja

POGOJE
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

I.
Občina Radeče daje organizatorjem volilne kampanje
za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
na razpolago v brezplačno uporabo naslednja plakatna mesta:
1. V KS Radeče premični pano pred trgovino Center Radeče, javna plakatna mesta na betoniranih oglasnih stebrih (pred JP Komunala Radeče d.o.o., pred policijo, pred knjižnico, pred frizerskim studiem Boneda, na železniški postaji, na Krakovem, pri bivši pekarni Kruhek) ter lesenih oglasnih panojih Prnovše, Krakovo, Močilno, Jelovo, Žebnik, Papirnica in Brunška gora;
2. V KS Jagnjenica oglasno tablo in premični pano pri stavbi KS Jagnjenica;
3. V KS Svibno oglasni tabli pred stavbo KS Svibno ter lesena oglasna panoja Počakovo in Zagrad;
4. V KS Vrhovo oglasno tablo pri avtobusnem postajališču, premični pano pred trgovino Center Radeče ter lesena oglasna panoja Goreljce in Log.
II.
Plakatna mesta bodo posameznemu organizatorju volilne kampanje dodeljena na podlagi pisnega zahtevka, v katerem mora biti navedeno ime osebe, ki je odgovorna za urejenost plakatnega mesta.
Organizator volilne kampanje bo lahko na dodeljeno plakatno mesto sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost plakatnega mesta.
Organizator volilne kampanje opravlja namestitev in odstranitev plakatov v soglasju z JP Komunala Radeče d.o.o., pri čemer je dolžan spoštovati določila ZVRK.
Organizator volilne kampanje je dolžan odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest iz 1. člena najkasneje v 15-ih dneh po dnevu glasovanja.
Vso škodo, ki nastane v zvezi s plakatiranjem, nosi organizator volilne kampanje.
III.
Dodatna plakatna mesta na javnih površinah in objektih se proti plačilu določijo v dogovoru med organizatorjem volilne kampanje in JP Komunala Radeče d.o.o.
IV.
Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo velja v času volilne kampanje, izvedene v skladu z razpisom predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest se objavijo na oglasni deski Občine Radeče ter na spletni strani Občine Radeče www.radece.si.

Številka: 042-3/2011/3
Datum: 24. 10. 2011
OBČINA RADEČE
Župan:
Matjaž Han

Preskoči na osrednjo vsebino