Pogoji za plakatna mesta za volitve poslancev v Evropski parlament

Nazaj

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 98/13), 49. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1, 110/09, 92/12), Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Ur, l, RS, št. 10/19) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 71/97) objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

 I.

Občina Radeče daje organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev  iz Republike Slovenije v Evropski parlamentki bodo v nedeljo, 26. maja 2019

na razpolago v brezplačno uporabo naslednja plakatna mesta:

  1. V KS Radeče premični pano pred trgovino Mercator, javna plakatna mesta na betoniranih oglasnih stebrih (pred JP Komunala Radeče d.o.o., pred policijo, pred občino, pred frizerskim studiem v naselju Kolenov graben, na železniški postaji, na Krakovem, pri prodajalni vozil – bivša pekarna) ter lesenih oglasnih panojih Prnovše, Krakovo, Močilno, Jelovo, Žebnik in Papirnica.
  2. V KS Jagnjenica oglasno tablo in premični pano pri stavbi KS Jagnjenica;
  3. V KS Svibno oglasni tabli pred stavbo KS Svibno ter lesena oglasna panoja Počakovo in Zagrad;
  4. V KS Vrhovo oglasno tablo pri avtobusnem postajališču, premični pano pred trgovino ter lesena oglasna panoja Goreljce in Log.

II.

Plakatna mesta bodo posameznemu organizatorju volilne kampanje dodeljena na podlagi pisnega zahtevka, v katerem mora biti navedeno ime osebe, ki je odgovorna za urejenost plakatnega mesta.

Organizator volilne kampanje bo lahko na dodeljeno plakatno mesto sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost plakatnega mesta.

Organizator volilne kampanje opravlja namestitev in odstranitev plakatov v soglasju z JP Komunala Radeče d.o.o., pri čemer je dolžan spoštovati določila ZVRK.

Organizator volilne kampanje je dolžan odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest iz 1. člena najkasneje v 15-ih dneh po dnevu glasovanja.

Vso škodo, ki nastane v zvezi s plakatiranjem, nosi organizator volilne kampanje.

III.

Dodatna plakatna mesta na javnih površinah in objektih se proti plačilu določijo v dogovoru med organizatorjem volilne kampanje in Komunalo Radeče d.o.o.

IV.

Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo velja v času volilne kampanje, izvedene v skladu z Odlokom o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament za dne 26. maja 2019.

V.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest se objavijo na oglasni deski Občine Radeče ter na spletni strani Občine Radeče www.radece.si.

 

Številka: 041-1/2019

Datum: 25. 2. 2019                                                                    

                                                                                 OBČINA RADEČE

                                                            Župan

                                                                              Tomaž Režun l.r.

Preskoči na osrednjo vsebino