Projektno delo in investicije

Nazaj

Višji svetovalec za projektno delo in investicije

mag. Matjaž Šušteršič
gospodarstvo@radece.si

Na področju projektnega dela in investicij se opravljajo naslednje naloge:

  • načrtovanje aktivnosti na področju podjetništva in obrti, kmetijstva, turizma in trgovine,
  • opravljanje nalog v zvezi z urejanjem prostora, urejanjem podeželja in urbanizma,
  • načrtovanje investicij v infrastrukturo in priprava investicijskih elaboratov,
  • priprava, koordinacija, usklajevanje in vodenje v zvezi s postopki in pripravo investicijske dokumentacije,
  • priprava vlog in razpisne dokumentacije za prijavo na razpise ter oblikovanja poročil na področju kohezijske in strukturne politike EU in mehanizmov sofinanciranja iz naslova proračuna RS,
  • priprava, vodenje in izvedba postopkov javnega naročanja, vključno s pripravo razpisne dokumentacije in objavo razpisov v skladu z zakonom o javnem naročanju,
  • priprava gradiv vezanih na določitev strateških razvojnih ciljev občine in ostalih strokovnih gradiv, vezanih na zakonodajo,
  • priprava programskih usmeritev ter programov razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva.

Seznam evidenčnih naročil nad 10.000 EUR v letu 2016

Preskoči na osrednjo vsebino