Opredelitev do pripomb z javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah

Nazaj

Občinski svet je na 12. redni seji, dne 7. 12. 2020, obravnaval pripombe, prejete v času javne razgrnitve, na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah, se do njih opredelil in zavzel stališče, kot je navedeno v Opredelitvah do pripomb na javno razgrnitev na dopolnjen osnutek OPPN za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava  v  Radečah, izdelovalca AR Projekt d.o.o. iz Sevnice. 

V priloženi datoteki se nahaja opredelitev do pripomb na javno razgrnitev:

OPREDELITEV DO PRISPELIH PRIPOMB IN PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE

Preskoči na osrednjo vsebino