OMEJITEV GIBANJA 

Nazaj

Vlada je v zadnjih dneh sprejela več odlokov,  ki pomembno vplivajo na naše vsakdanje delovanje in gibanje, veljati so začeli ob polnoči, torej s ponedeljkom, 30. marcem 2020. 

NAKUPOVANJE 

Z namenom zaščite najranljivejših oseb je vlada sprejela odlok, s katerim so nakupi v trgovinah od danes med 8. in 10. uro rezervirani izključno za zdravstveno ranljive osebe, kot so invalidi, starejši (upokojenci) in nosečnice. Na javnih zaprtih krajih, med katere sodijo tudi trgovine, lekarne, bencinski servisi, itd., je od danes obvezna uporaba zaščitne maske (ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so npr. rute ali šali ) ter rokavic.

V skladu z vladnim odlokom so lahko v času boja proti epidemiji novega koronavirusa odprte le prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, prodajalne s hrano za živali ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Obratujejo pa lahko tudi dostavne službe, prav tako je dovoljena prodaja blaga in storitev prek spleta. Ob nedeljah in praznikih morajo biti vse trgovine, z izjemo bencinskih servisov in lekarn, zaprte.

OBVESTILO ŠTABA GLEDE MASK 

Na Štab CZ Občine Radeče smo v minulih tednih prejeli več vprašanj glede zaščitne opreme s strani posameznikov in številnih trgovskih, gospodarskih in drugih podjetij. Obveščamo vas, da štab v skladu z javnim sistemom razdeljevanja opreme s strani državne uprave za zaščito in reševanje lahko sprejema in zagotavlja tovrstno opremo le za operativne člane štaba s podporo, izvajalce nujnih javnih storitev ter obveznih služb. Svoje opreme ne sme razdeljevati posameznikom in podjetjem. 

Občina Radeče in Štab CZ si prizadevata, da bi v najkrajšem možnem času uspeli pridobiti dodatne količine zaščitnih mask, ki bi jih lahko namenili tudi za občanke in občane.

PREPOVED GIBANJA IZVEN OBČIN

Ob polnoči je začel veljati vladni Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Odlok velja do preklica. 

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje:

 • gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,
 • dostop na javna mesta in površine,
 • gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

IZJEME: 

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

JAVNE POVRŠINE, PARKI 

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je po odloku dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Občina Radeče je sicer že 14. marca zaprla javna športna igrišča, igrala, ter rekreacijske površine, zato dodatnih zaostritev v skladu z novim vladnim odlokom trenutno ni predvidenih. Zato pa vse občanke in občane ponovno pozivamo k spoštovanju tako občinskih kot državnih predpisov. V skladu z odlokom nadzor lahko vršijo policija in redarstvo, v kolikor pa bo potrebno, bo župan pooblastil tudi pripadnike Štaba Civilne zaščite Občine Radeče.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se sicer dovoljuje tudi skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, ter skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

 

V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v tem času ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

 

Preskoči na osrednjo vsebino