ODVOZ IN EKOLOŠKA RAZGRADNJA ZAPUŠČENIH IN ODSLUŽENIH VOZIL

Nazaj

ZBIRANJE IN PREVZEM ZAPUŠČENIH ODSLUŽENIH VOZIL

Občina Radeče obvešča, da je KARBON d. o. o. IZ VELENJA, pooblaščeni koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki zajema tudi območje občine Radeče, v letu 2011 pričel z izvajanjem akcije zbiranja in prevzema zapuščenih in odsluženih vozil iz lokalnih skupnosti.

ODVOZ IN EKOLOŠKA RAZGRADNJA ZAPUŠČENIH (T.I. STARIH BREMEN) IN ODSLUŽENIH VOZIL, JE BREZPLAČNA.

Ob predaji odsluženega vozila zadnji lastnik prejme potrdilo o razgradnji.

Vse občane Občine Radeče, ki razpolagate z zapuščenimi ali odsluženimi vozili ter jih želite oddati v brezplačno ekološko razgradnjo prosimo, da se dogovorite za odvoz vozil s predstavnikom podjetja Karbon, d.o.o.:

Peter Sever, GSM: 041 690 957, e-pošta: peter.sever@karbon.si.

Zbiranje in prevzem zapuščenih (t.i. starih bremen) in odsluženih vozil bo trajalo do konca leta 2011.

Preskoči na osrednjo vsebino