Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save

Nazaj

Operacija pod nazivom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save je projekt, v katerem sodelujejo občine Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi in Radeče ter spada pod okrilje operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki predstavlja program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Operativni program predstavlja odpravo razlik na področju opremljenosti za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in uskladitev s standardi po vstopu v EU, v skladu s pridružitveno pogodbo, ki zahteva, da izvedemo naloge najkasneje do leta 2015. Trenutno je operacija oziroma projekt v fazi pregleda oddane skupne vloge za sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada s strani posredniškega organa (Ministrstvo za okolje in prostor) ter organa upravljanja (Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko), pri čemer občine pričakujemo odločbo o sofinanciranju v mesecu septembru.

Na področju Občine Radeče je projekt usmerjen v dokončanje centralne čistilne naprave Radeče, katere kapaciteta čiščenja bo 3.000 polucijskih enot. Projekt, katerega investicijska vrednost je ocenjena na 1,8 milijona evrov, bo v naši občini predvidoma končan v letu 2013.

Preskoči na osrednjo vsebino