Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji

Nazaj

Vlada Republike Slovenije je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. aprila 2020 dalje.

S tem odlokom se odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih ukrepov sproščanja.

Povezava na Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji……. (Uradni list RS, št. 60/20).

PRILAGAJANJE