ARHIV: odbori in komisije v mandatu 2018-2022

Nazaj

Odbori in komisije

JP KOMUNALA RADEČE – NADZORNI SVET

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 8. 1. 2019)

Zoran ČULK Titova 46, Radeče
Dušan PODLESNIK (prenehanje mandata dne, 4. 5. 2021)

Jure HUDOKLIN (nastop mandata dne, 23. 6. 2021)

Obrežje 15, Radeče

Njivška cesta 14, Radeče

Marija IMPERL Pot na stadion 9, Radeče
Helena KINK Jelovo 13 b, Radeče

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

(Imenovana na Občinskemu svetu, dne 8. 1. 2019)

mag. Igor KARLOVŠEK – predsednik Ulica 11. maja 8, 1433 Radeče
Martin POVŠE – namestnik predsednika Titova ul. 36, 1433 Radeče
Miloš NOVAK Titova ulica 13, Radeče
Valentin GRAHEK Pot na brod 4, Radeče
Vesna BOŽIČ Ulica 11. maja 1, 1433 Radeče
Marko PRNAVER Hotemež 28, 1433 Radeče
Luka GORENJEC Na Jelovo 4, Radeče
Alojzij NOVAK Titova 82, 1433 Radeče

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

(Imenovan na Občinskemu svetu, dne 8. 1. 2019)

Danijel HITER Pot na jez 11 a, Radeče
Damjan TREBEŽNIK Cerovec 2 a, Šentjanž
Jožef HIRŠELJ Njivška cesta 4, Radeče
Franc ZOREC – predsednik Obrežje 56, Radeče
Alojz KMETIČ Prapretno 20 a, Radeče
Rado RIBIČ Obrežje 21, Radeče
Roman TITOVŠEK Žebnik 34 a, Radeče
Ludvik KOS Dobrava 13, Radeče
Franc TITOVŠEK

Ambrož KARLOVŠEK (imenovan na 2. dopisni seji OS Občine Radeče, dne 21. 5. 2020) 

Vodovodna  ulica 7, Radeče

Jelovo 32, Radeče


ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, OKOLJE, KOMUNALNO DEJAVNOST, TURIZEM, OBČINSKO PREMOŽENJE IN FINANCE

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 8. 1. 2019) 

Marija IMPERL – predsednica Pot na stadion 9, Radeče
Tel .: 051 312 558  
Rok ZAHRASTNIK Hotemež 33, Radeče
Tomaž NOVAK Svibno 7 b, Radeče
Peter MLAKAR Pot na jez 13 a, Radeče
Urška RENKO Svibno 38, Radeče
Simon BOLTE Jagnjenica 8, Radeče
Igor BERVAR Titova ulica 97, Radeče

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, SOCIALNO POLITIKO IN DELO Z DRUŠTVI

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 8. 1. 2019)

Rafaela PINTARIČ – predsednica (prenehanje mandata dne, 13. 1. 2020)

Simon ŽNIDAR – predsednik (nastop mandata dne, 21. 5. 2020)

V gaju 15, Radeče

Šolska pot 1, Radeče

Tel.: 041 430 576  
Breda ŠULIGOJ Žebnik 44, Radeče
Miran PRNAVER Nad Mlinščico 8, Radeče
Helena BREGAR ŠRAMEL Jagnjenica 11, Radeče
Franc GROS Jagnjenica 23 a, Radeče
Igor KLANŠEK Titova ulica 21, Radeče
Petra BREZNIKAR Jagnjenica 13 č, Radeče

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

(Imenovana na seji Občinskega sveta, dne 5. 12. 2018)

Janez PREŠIČEK – predsednik Ul. talcev 1, Radeče
Andreja BURKELC KLAJN Vrhovo 51, Radeče
Zoran ČULK Titova ulica 46, Radeče
Miran PRNAVER Nad Mlinščico 8, Radeče
Peter MLAKAR Pot na jez 13 a, Radeče

KOMISIJA ZA STATUTARNA IN PRAVNA VPRAŠANJA

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 8. 1. 2019)

mag. Marjetka LIPEC – predsednica (prenehanje mandata dne, 6. 11. 2019)

Andreja BURKELC KLAJN – predsednica (nastop mandata dne, 28. 11. 2019)

Njivice 13, Radeče

Vrhovo 51, Radeče

Tel .: 041 392 394  
Alenka BERVAR Titova ulica 97, Radeče
Miran PRNAVER Nad Mlinščico 8, Radeče
Helena BREGAR ŠRAMEL Jagnjenica 11, Radeče
Urška RENKO Svibno 38, Radeče
Ana ZAVRŠNIK Goreljce 3 a, Radeče
Tatjana ČEČ Na Jelovo 10, Radeče

DRUŽBA ZA KABELSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM RADEČE- PROGRAMSKI SVET

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 25. 11. 2014.)

Zvone DORNIK Žebnik 42, Radeče
Polona ŠMRGUT Njivice 15, Radeče
Matjaž ŠULIGOJ Stari dvor 24, Radeče
Jernej ČEH Starograjska ulica 51, Radeče
Drago KOZINC Starograjska ulica 8, Radeče

Člani organov javnih zavodov in javnih podjetji


Svet zavoda JZ GLASBENA ŠOLA LAŠKO-RADEČE

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 8. 1. 2019)

Robert ZOREC Močilno 7, Radeče

Svet zavoda JZ ZD RADEČE

(Imenovan na dopisni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 8. 1. 2019)

mag. Marjetka LIPEC (prenehanje mandata dne, 6. 11. 2019)

Simon ŽNIDAR (nastop mandata dne, 28. 11. 2019)

Njivice 13, Radeče

Šolska pot 1, Radeče

Ida ROZMAN Pot na brod 4, Radeče
Zoran ČULK Titova ulica 46, Radeče
Jacinta DOBERŠEK MLAKAR Pot na jez 13 a, Radeče

Svet zavoda JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 8. 1. 2019)

Metka ČULK Titova ulica 46, Radeče
Maja ČEPIČ ŽNIDAR Šolska pot 1, Radeče
Štefanija MLAKAR Vrhovo  86, Radeče

Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Laško

(Imenovan na dopisni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 8. 1. 2019)

Vesna BREGAR Pod skalo 1, Radeče

Svet Javnega zavoda KTRC Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 8. 1. 2019)

Rok ŽELEZNIK Titova ulica 6, Radeče
Zdravko BREGAR Jagnjenica 10 b, Radeče

Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 8. 1. 2019)

Aleš BREZNIKAR Močilno 6, Radeče
Žan BREGAR Jagnjenica 10 b, Radeče

Svet Javnega zavoda Knjižnica Laško

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 8. 1. 2019)

Breda ŠULIGOJ

Darko BERUS (kot predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti imenovan na 2. dopisni seji OS Občine Radeče, dne 21. 5. 2020) 

Žebnik 44, Radeče

Ulica OF 4, Radeče


Svet Javnega zavoda Celjske lekarne

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 8. 1. 2019)

Sonja KOROŠEC Cesta za gradom 1 a, Radeče

Skupščina podjetja CEROZ, d.o.o.

(Imenovan na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 21. 3. 2019)

Marija IMPERL Pot na stadion 9, Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino