ARHIV: odbori in komisije v mandatu 2014-2018

Nazaj

Odbori in komisije

JP KOMUNALA RADEČE – NADZORNI SVET

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 25.11. 2014)

Zoran Čulk Titova 46, Radeče
Dušan Podlesnik Obrežje 15, Radeče
Tanja Bolte Jagnjenica 8, Radeče
Helena Kink Jelovo 13 b, Radeče

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

(Imenovana na Občinskemu svetu, dne 25. 11. 2014)

Igor Karlovšek – predsednik Ulica 11. maja 8, 1433 Radeče
Martin Povše  Titova ul. 36, 1433 Radeče
Ivan Gorenjec Žebnik 39, 1433 Radeče
Jolanda Vižintin Hotemež 14a, 1433 Radeče
Vesna Božič Ulica 11. maja 1, 1433 Radeče
Alojz Novak Titova 82, 1433 Radeče
Marko Prnaver Hotemež 28, 1433 Radeče
Sašo Rak Vrhovo 43, 1433 Radeče

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

(Imenovan na Občinskemu svetu, dne 25.11.2014)

Rado Ribič – predsednik Obrežje 21, 1433 Radeče
GSM: 041 521 375
Franc Zorec Obrežje 56, 1433 Radeče
Simon Bolte Jagnjenica 8, 1433 Radeče
Jože Hiršelj Njivška c. 4, 1433 Radeče
Danijel Hiter Pot na jez 11 a, 1433 Radeče
Jože Knez Svibno 31 a, 1433 Radeče
Franci Titovšek Vodovodna 7, 1433 Radeče
Roman Titovšek Žebnik 34 a, 1433 Radeče

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, OKOLJE, KOMUNALNO DEJAVNOSTI, TURIZEM, OBČINSKO PREMOŽENJE IN FINANCE

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 25. 11. 2014.)

Marija IMPERL – predsednica Pot na stadion 9, Radeče
Tel .: 051 312 558
Alenka Bervar Titova ul. 97, Radeče
Janez Kmetič Počakovo 8, Radeče
Helena Bregar Šramel Jagnjenica 11, Radeče
Boris Barachini Krakovo 6, Radeče
Janez Renko Svibno 38, Radeče
Marjan Ključevšek Pod Knapovko 3, Radeče

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, SOCIALNO POLITIKO IN DELO Z DRUŠTVI

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 25. 11. 2014.)

Rafaela PINTARIČ – predsednica V gaju 15, Radeče
Tel.: 031 353 605
Andreja Burkelc Klajn Vrhovo 51, Radeče
Simon Žnidar Šolska pot 1, Radeče
Rado Mrežar Jagnjenica 57, Radeče
Helena Bregar Šramel Jagnjenica 11, Radeče
Miran Prnaver Nad Mlinščico 8, Radeče
Saša Plevel Pod Knapovko 8, Radeče

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

(Imenovana na seji Občinskega sveta, dne 23.10.2014)

Janez Prešiček – predsednik Ul. talcev 1, Radeče
Tel .: 041 644 832
Zoran Čulk Titova 46, Radeče
Miran Prnaver Nad Mlinščico 8, Radeče
Mirko Rozman Pot na bord 4, Radeče
Damjana Petavar Dobovšek Pot na brod 2, Radeče

KOMISIJA ZA STATUTARNA IN PRAVNA VPRAŠANJA

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 25. 11. 2014.)

Marjetka LIPEC – predsednica Njivice 13, Radeče
Tel .: 051 417 828
Marija Imperl Pot na stadion 9, Radeče
Urška Renko Svibno 38, Radeče
Miran Prnaver Nad Mlinščico 8, Radeče
Damjana Petavar Dobovšek Pot na brod 2, Radeče
Jože Petauer Jagnjenica 61, Radeče
Mirko Rozman Pot na brod 4, Radeče

DRUŽBA ZA KABELSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM RADEČE- PROGRAMSKI SVET

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 25. 11. 2014.)

Zoran Čulk Titova ul. 46, Radeče
Zvone Dornik  Žebnik 42, Radeče
Uroš Lipec Njivice 13, Radeče
Andrej Knap Počakovo 30, Radeče
Janko Pinosa Vrhovo 106, Radeče

Člani organov javnih zavodov in javnih podjetji


Svet zavoda JZ GLASBENA ŠOLA LAŠKO-RADEČE

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 11. 2014)

Polona Šmrgut Njivice 15, Radeče

Svet zavoda JZ ZD RADEČE

(Imenovan na dopisni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 12. 11. 2014)

Zdenka Hudoklin Kržan Krakovo 21, Radeče
Ida Rozman Pot na brod 4, Radeče
Peter Mlakar Pot na jez 13/a, Radeče

Svet zavoda JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 11. 2014)

Rafaela Pintarič V gaju 15, Radeče
Marjeta Lipec Njivice 13, Radeče
Drago Kozinc Starograjska ul. 8, Radeče

Svet Javnega zavoda Centra za socialno delo Laško

(Imenovan na dopisni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 12. 11. 2014)

Vanja Počivalšek Obrežje 18, Radeče

Skupščina družbe KKS Radeče

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 11. 2014)

Ana ZAVRŠNIK Goreljece 3/a, Radeč

Svet Javnega zavoda KTRC Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 11. 2014)

Aleš Breznikar Močilno 6, Radeče
Zdravko Bregar Jagnjenica 10 b, Radeče

Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 11. 2014)

Aleš Breznikar Močilno 6, Radeče
Ludvik Kos Dobrava 13, Radeče

Svet Javnega zavoda Knjižnica Laško

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 11. 2014)

Metka Čulk Titova 46, Radeče

Svet Javnega zavoda Celjske lekarne

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 11. 2014)

Danica Dular Pod skalo 5, Radeče

IMENOVANJE ČLANA V SKUPŠČINO PODJETJA CEROZ, d.o.o.

(Imenovan na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 11. 2014)

Slavko Kočevar Ulica OF 2, Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino