ARHIV: odbori in komisije v mandatu 2010-2014

Nazaj

Odbori in komisije v mandatu 2010-2014

JP KOMUNALA RADEČE – NADZORNI SVET

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 12.11. 2010)

Zoran Čulk – predsednik Titova 46, Radeče
Vito Žnidar Brunška gora 23, Radeče
Mirko Rozman Pot na brod 4, Radeče
Imenovana s strani JP Komunala Radeče (24. 11. 2006)
Jože Knez Svibno 31/a, Radeče
Roman Simončič Presla dol 11, Blanca

NADZORNI ODBOR OBČINE RADEČE

(Imenovan na dopisni seji Občinskega sveta, dne 8. 12. 2010)

mag. Marjeta Lipec – predsednik Njivice 13, Radeče
Marjan Kurnik Pot na brod 5, Radeče
Sergeja Mitič Ulica OF 4 a, Radeče
Mihaela Ferle Starina V Gaju 1, Radeče
Maja Kožar Prapretno 6, Radeče

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

(Imenovana na Občinskemu svetu, dne 20. 12. 2010)

Igor KARLOVŠEK – predsednik Ulica 11. maja 8, 1433 Radeče
Martin POVŠE Titova ul. 36, 1433 Radeče
Ivan GORENJEC Žebnik 39, 1433 Radeče
Alojz NOVAK Titova ul. 82, 1433 Radeče
Vesna BOŽIČ Ulica 11. maja 1, 1433 Radeče
Suzana ZAKONJŠEK Njivice 19, 1433 Radeče
Marko PRNAVER Hotemež 28, 1433 Radeče
Miro KRANJEC Ulica Milana Majcna 21, 1433 Radeče

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

(Imenovan na Občinskemu svetu, dne 20.12.2010)

Rado RIBIČ – predsednik: 041 521 375 Obrežje 21, 1433 Radeče
Franci TITOVŠEK Vodovodna 7, 1433 Radeče
Vinko PODLOGAR Ulica talcev 3, 1433 Radeče
Roman TITOVŠEK Žebnik 34 a, 1433 Radeče
Franc KUMELJ Na Jelovo 21, 1433 Radeče
Franc ZOREC Obrežje 56, 1433 Radeče
Jože KNEZ Svibno 31/a, 1433 Radeče
Jožef HIRŠELJ Njivška cesta 4, 1433 Radeče
Danijel HITER Pot na jez n.h., 1433 Radeče

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, OKOLJE, KOMUNALNO DEJAVNOSTI, TURIZEM, OBČINSKO PREMOŽENJE IN FINANCE

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 12. 11. 2010.)

Franci KADUNC – predsednik Prnovše 9, Radeče
Tel .: 031 610 503
Helena BREGAR ŠRAMEL Jagnjenica 11, Radeče
Sebastijan LIPEC Vodovodna 5, Radeče
Ferdinand BARACHINI Krakovo 6, Radeče
Milan ŠULIGOJ Stari dvor 24, Radeče
Janez RENKO Svibno 38, Radeče
Peter MLAKAR Pot na jez 13/a, Radeče

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, SOCIALNO POLITIKO IN DELO Z DRUŠTVI

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 12. 11. 2010.)

Andreja BURKELC KLAJN – predsednica Vrhovo 51, Radeče
Boris BARACHINI Krakovo 6, Radeče
Franci GROS Jagnjenica 23 a, Radeče
Jože PETAUER Jagnjenica 61, Radeče
Mirko ROZMAN Pot na brod 4, Radeče
Miran PRNAVER Mlinščico 8, 1433 Radeče
Helena BREGAR ŠRAMEL Jagnjenica 11, Radeče

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

(Imenovana na seji Občinskega sveta, dne 25.10.2010)

Janez Prešiček – predsednik Ul. talcev 1, Radeče
Tel .: 041 644 832
Damjana Petavar Dobovšek Pot na bord 2, Radeče
Mirko Rozman Pot na bord 4, Radeče
Miran Prnaver Hotemež 28, Radeče
Zoran Čulk Titova 46, Radeče

KOMISIJA ZA STATUTARNA IN PRAVNA VPRAŠANJA

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 12. 11. 2010.)

Jože PETAUER – predsednik Jagnjenica 61, Radeče
Tel .: 031 680 773
Zdenka HUDOKLIN KRŽAN Krakovo 21, Radeče
Franci LIPOGLAVŠEK Ulica 11. maja 6, Radeče
Marija IMPERL Pot na stadion 9, Radeče
Miro KRANJEC Ulica Milana Majcna 21, Radeče
Damjana PETAVAR DOBOVŠEK Pot na brod 2, Radeče
Miran PRNAVER Hotemež 28, Radeče

DRUŽBA ZA KABELSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM RADEČE- PROGRAMSKI SVET

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 12. 11. 2010.)

Uroš LIPEC – predsednik Njivice 13, Radeče
Zoran ČULK Titova ulica 46, Radeče
Igor KLANŠEK Titova 21, Radeče
Zvone DORNIK Žebnik 42, Radeče
Janko PINOSA Vrhovo 106, Radeče

Člani organov javnih zavodov in javnih podjetji

Svet zavoda JZ GLASBENA ŠOLA LAŠKO-RADEČE

(Imenovani na Občinskem svetu, dne 12. 11. 2010)

Dejan Počivalšek Obrežje, Radeče

Svet zavoda JZ ZD RADEČE

(Imenovani na Občinskem svetu, dne 12. 11. 2010)

Nevenka Vahtar Na Dobravo 6, Radeče
Mirko Rozman Pot na brod 4, Radeče
Jakob Bregar Jagnjenica 2 a, Radeče

Svet zavoda JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 25. 10. 2010.)

Janez PREŠIČEK Ul. talcev 1, Radeče
Tel .: 041 644 832
Marko ČESNIK Ul. OF 2, Radeče
Drago KOZINC Starograjska ul. 8, Radeče

Svet Javnega zavoda Centra za socialno delo Laško

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 12. 11. 2010.)

Kaja KINK Pot na brod 1, Radeče

Skupščina družbe KKS Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 12. 11. 2010.)

Ana ZAVRŠNIK Goreljece 3/a, Radeče

Svet Javnega zavoda KTRC Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 12. 11. 2010.)

Tomaž REŽUN Kolenov graben 1, 1433 Radeče
Ludvik KOS Dobrava 13, Radeče

Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 12. 11. 2010.)

Aleš BREZNIKAR Močilno 6, Radeče
Saša PLEVEL Pod Knapovko 8, Radeče

IMENOVANJE ČLANA V SKUPŠČINO PODJETJA CEROZ, d.o.o.

(Imenovan na Občinskemu svetu, dne 19. 12. 2011)

Tomaž Režun Kolenov greben 1, 1433 Radeče
Preskoči na osrednjo vsebino