ARHIV: odbori in komisije v mandatu 2006-2010

Nazaj

Odbori in komisije v mandatu 2006-2010

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, OKOLJE, KOMUNALNO DEJAVNOSTI, TURIZEM, OBČINSKO PREMOŽENJE IN FINANCE

(Imenovan na Občinskem svetu , dne 20.12.2006)

Franci KADUNC – predsednik Prnovše 9, Radeče
Tel .: 56 87 610
Helena BREGAR ŠRAMEL Jagnjenica 11, Radeče
Marjeta PODLESNIK SAMEC Zagrad 15, Radeče
Ferdinand BARACHINI Krakovo 6, Radeče
Milan ŠULIGOJ Stari dvor 24, Radeče
Bojan PUKL Njivice 18, Radeče
Rado MREŽAR Jagnjenica 57, Radeče

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, SOCIALNO POLITIKO IN DELO Z DRUŠTVI

(Imenovan na Občinskem svetu , dne 20.12.2006)

Andreja BURKELC KLAJN – predsednica Vrhovo 50/c, Radeče
Tel .: 56 86 211
Aleš BREZNIKAR Jagnjenica 11, Radeče
Jerica Žibert Zagrad 15, Radeče
Matjaž PRESTOR Krakovo 6, Radeče
Boris BARACHINI Stari dvor 24, Radeče
Marija IMPERL Njivice 18, Radeče
Miran PRNAVER Jagnjenica 57, Radeče

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

(Imenovana na Občinskem svetu, dne 8.11.2006)

Rafaela PINTARIČ – predsednica V Gaju 15, Radeče
Tel .: 031 353 605
Damjana Petavar Dobovšek Pot na brod 2, Radeče
Janez Prešiček Ul. talcev 1, Radeče
Mirko Florjanc Pot na jez 28, Radeče
Miran Prnaver Hotemež 28, Radeče

KOMISIJA ZA STATUTARNA IN PRAVNA VPRAŠANJA

(Imenovana na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Jože PETAUER – predsednik Jagnjenica 61, Radeče
Tel .: 56 88 266
Miran PRNAVER Hotemež 28, Radeče
Damjana PETAVAR DOBOVŠEK Pot na brod 2, Radeče
Zdenka HUDOKLIN KRŽAN Krakovo 21, Radeče
Miro KRANJEC Ul. Milana Majcna 21, Radeče
Rafaela PINTARIČ V Gaju 15, Radeče
Franci PEČNIK Pot na brod 10, Radeče

PROGRAMSKI SVET DRUŽBE ZA KABELSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM RADEČE

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Uroš LIPEC – predsednik Njivice 13, Radeče
Tel .: 051 342 86
Igor KLANŠEK Titova ul. 21,Radeče
Zoran ČULK Titova 46, Radeče
Darko ZUPANČIČ Pot na brod 3, Radeče
Darko DAMIŠ Svibno 22, Radeče

NADZORNI SVET JP KOMUNALA RADEČE

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Marjeta JUVANČIČ – predsednica Titova ulica 42, Radeče
Vito ŽNIDAR  Šolska pot 1, Radeče
Zoran ČULK Titova 46, Radeče
Zvone RIBIČ Obrežje 23, Radeče
(Imenovana s strani JP Komunala Radeče, dne 24.11.2006)
Jože KNEZ Svibno 31/a, Radeče
Roman SIMONČIČ Presla dol 11, Blanca

Člani organov javnih zavodov in javnih podjetji

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Milan GORIŠEK Trubarjevo nabrežje, Radeče
Tel .: 56 80 100  /  041 327 153
Danijel HITER Pot na jez n.h., Radeče
Rado RIBIČ – predsednik Obrežje 21, Radeče
Jože KNEZ Svibno 31/a, Radeče
Janko PINOSA Vrhovo 106, Radeče
Andrej KMETIČ Svibno 19, Radeče

Svet zavoda Knjižnica Laško

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Vida MESAR Trubarjevo nabrežje, Radeče
Tel .: 56 88 208 Dobrava, Radeče

Svet zavoda JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

(Imenovani na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Janez PREŠIČEK Ul. talcev 1, Radeče
Tel .: 041 644 832
Marko ČESNIK Ul. OF 2, Radeče
Drago KOZINC Starograjska ul. 8, Radeče

Svet zavoda Celjske lekarne

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Alenka BERVAR Titova ulica 97, Radeče
Tel .: 56 85 333

Svet Javnega zavoda Glasbena šola Radeče

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Urška KOZINC Starograjska ul. 28, Radeče
Tel .: 56 81 520
Matej ZAKONJŠEK Njivice 19, Radeče

Svet Javnega zavoda Centra za socialno delo Laško

(Imenovan na občinskem svetu, dne 20.12.2006 – za dobo 2-leti)

Jolanda VIŽINTIN Hotemež 14/a, Radeče
Tel .: 041 281 398

Skupščina družbe KKS Radeče

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Ana ZAVRŠNIK Goreljece 3/a, Radeče
Tel .: 56 81 756

Svet Javnega zavoda KTRC Radeče

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Tomaž REŽUN – predsednik Pot na brod 1, Radeče
Tel .: 031 759 729
Tomaž PETAVAR Pot na brod 3, Radeče

Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Miro FLORJANC Pot na jez 28, Radeče
Tel .: 051 864 900
Rudi STEBLOVNIK V Gaju 17, Radeče
Peter MLAKAR (imenovan s strani OS dne 23.12.2008) Pot na jez 13a, Radeče

Komisija za kmetijstvo

(imenoval župan, dne 22.11.2006)

Adam KLJUČEVŠEK – predsednik Počakovo 10, Radeče
Tel .: 041 369 241
Zoran KRAMER Svibno 6, Radeče
Peter MLAKAR Pot na jez 13/a, Radeče
Brane GAJIČ Nad Mlinščico 6, Radeče
Tone ČEČ Čimerno 10, Radeče
Andrej KMETIČ Svibno 19, Radeče
Janez RENKO Svibno 38, Radeče

Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško

(Imenovan na Občinskem svetu, dne 20.12. 2006)

Anka KOZINC Starograjska ul.8, Radeče
Tel .: 56 81 520
Matej ZAKONJŠEK Njivice 19, Radeče

Garancijski odbor GZS

(Imenoval občinski svet, dne 20. 12.2006 za dobo 2-leti)

Zoran ČULK Titova ul. 46, Radeče
Tel .: 041 628 529

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

(Imenovana na Občinskem svetu, dne 20.12.2006)

Igor KARLOVŠEK – predsednik Ul. 11. maja 8, Radeče
Tel .: 56 88 100  /  041 936 970
Ivan GORENJEC Žebnik 39, Radeče
Alojz NOVAK Titova 82, Radeče
Franci DEBELAK Ul. talcev 2, Radeče
Martin POVŠE Titova ul. 36, Radeče
Marko PRNAVER Hotemež 28, Radeče
Karmen HROVAT Kolenov graben 4, Radeče
Simon Žnidar Šolska pot 1, Radeče
Preskoči na osrednjo vsebino