Obvestilo

Nazaj

O B V E S T I L O

Obveščamo vas, da lahko urejenost svojega zdravstvenega zavarovanja preverite na
spletni strani
https://zavarovanec.zzzs.si
ali
z mobilnim telefonom
pošljete SMS sporočilo na telefonsko številko 031 771 009.

Zloženke s podrobnejšimi navodili prejmete v Zdravstvenem domu Radeče pri sestri v splošni ambulanti.
ZD Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino