Obvestilo ZVKDS o ocenjevanju škode na objektih KD (kozolci, kašče, stanovanjske hiše, gosp. poslopja itd.)

Nazaj

Spoštovani,

na celjski enoti ZVKDS smo že pričeli s popisovanjem in ocenjevanjem škode, ki so jih na objektih registrirane nepremične kulturne dediščine, tako tistih v občinski/državni kot tudi tistih v privatni lasti, povzročila silovita neurja dne 12.- 13. 7. 2023 in 17.- 22. 7. 2023.

Kot etnologinja konservatorka pokrivam predvsem objekte KD na podeželju: kozolce, kašče, stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, mline, žage itd. Večina le teh je v privatni lasti. Na Zavodu žal nimamo kontaktov vseh lastnikov KD, zato prosimo za pomoč pri obveščanju lastnikov objektov, kateri so vpisani v Register kulturne dediščine (https://geohub.gov.si/ghapp/iskd/) in varovani bodisi kot dediščina bodisi kot kulturni spomenik. Prosim, naj nas lastniki KD čim prej kontaktirajo. Skupaj z občinskimi komisijami bomo tudi mi popisali škodo na terenu in lastniki objektov kulturne dediščine imajo kar precejšne možnosti, da se jim bodo stroški povezani saniranjem povzročene škode na objektih, tudi povrnili.

Terensko delo popisovanja in ocenjevanja škode na objektih KD bomo najverjetneje opravljali med 14. in 31. avgustom 2023.

Lep dan želim,

Maša Čas Zajc

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje

Maša Čas Zajc
Konservatorka
Naslov: Glavni trg 1, 3000 Celje
Telefon: 03/ 426 03 22
Mob: 040/566-437
E-pošta: masa.cas@zvkds.si
www.zvkds.si

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino