Obvestilo Zdravstvenega doma Radeče

Nazaj

Spoštovane uporabnike zdravstvenih storitev Zdravstvenega doma Radeče obveščamo, da smo obravnavo bolnikov prilagodili trenutnim razmeram. Ker se je tudi v naš zdravstveni dom prikradel virus, smo morali aktivirati Načrt pripravljenosti ZD Radeče za nalezljive bolezni, ki od zaposlenih in pacientov terja še dodatne napore.

PROSIMO VAS, DA UPOŠTEVATE:

  • Ob okužbi s COVID 19 ali ob sumu na okužbo pokličite ali pošljite elektronsko pošto.
  • Ne hodite nenajavljeni v zdravstveni dom, razen v primeru življenjske ogroženosti.
  • Na pregled pridite največ 5 minut pred terminom. 
  • Za naročanje zdravil, receptov in napotnic pokličite le enkrat, ker boste s tem razbremenili telefonske linije.

Nižji prag strpnosti, tako na strani zaposlenih, kot tudi pri pacientih, je sestavni del stanja, v katerem smo že od pomladi. Zato moramo vsi skupaj upoštevati dana navodila in le skupaj nam bo uspelo zagotoviti varno obravnavo vseh bolnikov.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     ZD Radeče