Obvestilo uporabnikom nepremičnine s parc. št. 572/16, k.o. Radeče

Nazaj

Občina Radeče obvešča vse občanke in občane, ki obdelujete ali ste v preteklosti obdelovali vrtove na VPD, na parc. št. 572/16 k.o. Radeče, to je na parceli pred stanovanjskim blokom Pot na brod 12, Radeče, da se najkasneje do 6.11.2009, v času uradnih ur, zglasite na Občini Radeče na vložišču. Vsi tisti, ki imate v zvezi s tem sklenjeno pogodbo oz. kakršnokoli drugo listino, jo prinesite s seboj!

PRILAGAJANJE