Obvestilo UE Laško v zvezi s spremembo vojne zakonodaje

Nazaj

SPREMEMBE VOJNE ZAKONODAJE

Z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 so bile med drugim sprejete  spremembe in dopolnitve, ki vplivajo na uveljavljanje pravic po Zakonu o vojnih veteranih, Zakonu o vojnih invalidih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

Pomembna je sprememba Zakona o vojnih veteranih, v skladu s katero je sedaj omogočeno uveljavljanje pravic  po tem zakonu vojnim veteranom, ko dopolnijo 50 let starosti  ali je pri njih nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti (prej je bil starostni pogoj 55 let). Uveljavljanje pravic se nanaša na pravico do veteranskega dodatka in na pravico do zdravstvenega varstva.

Novost je tudi v tem, da se vrača pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, ki jo upravičenci ob dopolnjenem 50. letu starosti ter ob izpolnjenih pogojih področne zakonodaje, lahko uveljavijo na podlagi statusa vojnega invalida, vojnega veterana ali žrtve vojnega nasilja.

Navedene spremembe že veljajo in se uporabljajo od 1. 1. 2021.

Za dodatne informacije pokličite na telefon Upravne enote Laško – 03 7338820 – Helena Knez.

Preskoči na osrednjo vsebino