OBVESTILO OBČANOM – Ponovna razglasitev epidemije

Nazaj

Obveščamo vas, da se je operativna sestava štaba Civilne zaščite Občine Radeče prvič sestala že v petek, 16. 10. 2020, pred uradno razglasitvijo epidemije in sprejela prve ukrepe, torej začasno prepoved uporabe: igral na vseh javnih otroških igriščih v občini, fitnes naprav na prostem, športne dvorane, stadiona, tenis igrišča in vseh javnih športnih površin

V ponedeljek, 19. 10. 2020 je, na podlagi aktiviranega Državnega in regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, poveljnik CZ Občine Radeče v celoti aktiviral Občinski načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Radeče, verzija 1.0. Uradno se je s tem tudi vključila v delovanje operativna sestava štaba CZ. 

Operativni štab CZ Občine Radeče je dne 21. 10. 2020 preko video konference preveril stanje v Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče. Ravnateljica je povedala, da imajo dve potrjeni okužbi pri zaposlenih in nič okužb pri otrocih. Dogovorjeno je, da OŠ vsakodnevno do 10.00 ure pošlje poročilo o stanju v OŠ štabu CZ. Dne 23. 10. 2020 je ravnateljica sporočila, da je stanje v zvezi s COVID 19 in obolelostjo med zaposlenimi nespremenjeno. Sprejeli so ukrepe oz. se ravnajo po priporočilih NIJZ.

Od 26. 10. 2020 dalje bo aktivirana telefonska številka, preko katere lahko starejši in drugi onemogli občani, ki nimajo možnosti dostopa do trgovine ali lekarne, naročijo dostavo živil, to je 03 56 87 941 (KTRC Radeče), od ponedeljka do petka, v času med 7. in 13. uro.

Delovanje javnih inštitucij poteka ob striktnem upoštevanju vseh veljavnih preventivnih ukrepov.

Vrtec bo na podlagi sklepa župana izjemoma odprt le za otroke, katerih oba starša oz. skrbnika zaradi službenih obveznosti (kar lahko dokažeta le s predloženim potrdilom) ne bosta mogla zagotoviti lastnega varstva. Posamična skupina lahko šteje le 10 otrok.

Knjižnica Radeče bo v prihodnjem tednu po odloku vlade RS zaprta. Skladno z vladnim odlokom bo v obratovalnem času knjižnice mogoč prevzem naročenega gradiva in vračilo gradiva. Natančnejše informacije bodo objavljene v ponedeljek.

Za obisk Krajevnega urada Radeče se mora stranka obvezno predhodno naročiti, poslovanje je omejeno le na eno stranko naenkrat.

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. bo zagotavljala redno izvajanje komunalnih storitev. Za stranke bo upravna stavba odprta, v čim večji meri prosimo za komunikacijo preko elektronske in navadne pošte ter telefona, v nujnih primerih pa je za osebni obisk zaželeno predhodno naročanje. Blagajna, kjer lahko plačate komunalne storitve, prav tako nemoteno obratuje.

Zdravstveni dom Radeče opravlja svoje zdravstvene dejavnosti nemoteno in v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, NIJZ ter drugih pristojnih institucij. Glede na pričakovano povečanje obremenitev zdravstvenega sistema oziroma morebitnega izpada zaradi nalezljive bolezni med zdravstvenim osebjem, vas bomo sproti obveščali.

Lekarna Radeče je prav tako odprta po ustaljenem urniku, omejeno je le število ljudi na prostor.

Občina Radeče deluje nemoteno, zaželeno pa je predhodno naročanje in poslovanje preko telefona in elektronske in navadne pošte, kadar je to le možno.

V nujnih potrebah je zagotovljeno posredovanje PGD Svibno, ki je specializirano in primerno opremljeno za delovanje v primeru izpostavljenosti koronavirusu in se ne bo udeleževalo ostalih gasilskih intervencij.

Navkljub vsemu trudu državnih in lokalnih inštitucij, pa je še vedno najpomembnejše samozaščitno ravnanje vseh nas posameznikov, saj bodo vsi zajezitveni ukrepi uspešni le, če jih striktno in dosledno upoštevamo. Bodimo odgovorni do sebe in drugih.

Župan Občine Radeče in Štab CZ Občine Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino