Obvestilo občanom o pričetku izvajanja del rekonstrukcije parkirišča in prenove nadstreška pri Zdravstvenem domu Radeče

Nazaj

Zdravstveni dom Radeče je v marcu letošnjega leta pričel postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del za rekonstrukcijo parkirišča in prenovo vhoda z nadstreškom v objekt ZD Radeče. Projektno dokumentacijo za izvedbo projekta je pripravilo podjetje IBT nizke gradnje d.o.o. iz Trbovelj, prenovo vhoda z nadstreškom pa je projektiralo podjetje ARHI-TURA d.o.o. iz Ljubljane, v katerem deluje domačin Bojan Mrežar. Na javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo del sta svoji ponudbi oddala dva ponudnika, po izvedbi vseh potrebnih preverjanj pa je bilo kot ugodnejši ponudnik izbrano podjetje AGM Nemec d.o.o. iz Sedraža, s katerim je bila dne 24. aprila 2020 podpisana gradbena pogodba za izvedbo del v višini 196.658,14 EUR z DDV.  

V projektu sodeluje tudi Občina Radeče, ki bo v sodelovanju z JP Komunala Radeče d.o.o. poskrbela za ureditev cestne razsvetljave in podzemnih komunalnih vodov na območju izvajanja projekta.

Občane obveščamo, da so se pričela izvajati dela rekonstrukcije parkirišča in prenove nadstreška. Rekonstrukcija bo obsegala obnovo parkirišča ob stanovanjskem bloku Ulica OF 4a, parkirišča ob ZD Radeče, nadstrešek vhoda v ZD Radeče, obnovo vozišča in pločnikov Ulice OF ob ZD Radeče, ob obeh parkiriščih in ob stanovanjskem bloku Ulica OF 4a. Izvedba del bo trajala predvidoma 90 dni. Pričetek izvedbe je predviden z obnovo parkirišča ob stanovanjskem bloku, v nadaljevanju parkirišča in nadstrešek zdravstvenega doma, nazadnje pa obnova Ulice OF s pločniki, v dolžini 67 m. Asfaltiranje parkirišč in ceste bo izvedeno v eni fazi.

V času izvajanja del na parkirišču ob stanovanjskem bloku bo omogočeno parkiranje pri ZD Radeče, v času izvajanja del pri ZD Radeče pa bo omogočeno parkiranje pri stanovanjskem bloku. Začasni vhod v ZD Radeče bo iz zahodne strani objekta v kletni etaži. Na Ulici OF bo vzpostavljena popolna zapora, ki bo obsegala dve fazi, tako da bo vedno omogočen dostop do enega od parkirišč. V času asfaltiranja bo enodnevna popolna zapora celotnega obravnavanega dela ulice in obeh parkirišč. Obvoz v času popolne zapore bo možen preko Titove ulice in Ulice Milana Majcna.

Občane in ostale uporabnike prometnih površin vljudno naprošamo za strpnost in razumevanje v času izvajanja del.

 

 

 

PRILAGAJANJE