OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017!

Nazaj

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-20/2017-103-DGZR, z dne 17.8.2017, Občina Radeče poziva vse oškodovance iz območja Občine Radeče, da lahko prijavijo nastalo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji nastalo zaradi posledice suše v letu 2017.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je le ta večja kot 30%. Oškodovanci  morajo upoštevati, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov) in da se prizadete površine nahajajo na območju Občine Radeče.

Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki je v prilogi ali pa ga dobite v sprejemni pisarni Občine Radeče.

Za vložitev vloge mora imeti vlagatelj urejen KMG-MID na dan 15.7.2017.

Izpolnjene vloge je potrebno dostaviti na Občino Radeče do petka, 1.9.2017.

Oškodovanci morajo priložiti kopijo subvencijske vloge za leto 2017.

Vlogo oz. obrazec si lahko izpišete tukaj!

Preskoči na osrednjo vsebino