Obvestilo o razpisih Posavske štipendijske sheme

Nazaj

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 26. 2. 2021 objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v “Posavski statistični regiji”, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2021/2022.

ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2021 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 6. 2022.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Simona Hostar, simona.hostar@rra-posavje.si, telefon:07 488 10 48

ali

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si, telefon: 07 488 10 44

______________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 3.09. 2021 objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2021/2022.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2021/2022 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

ROK PRIJAVE: Rok prijave je do vključno 15.10.2021.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Simona Hostar, simona.hostar@rra-posavje.si, telefon: 07 488 10 48

ali

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44

______________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 28. 2. 2020 objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v “Posavski statistični regiji”, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2020/2021.

ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2020 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2021.

Z dnem 11. 03 .2021 je objavljena sprememba besedila Javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij v poglavju 5. Pogoji za dodelitev sofinanciranja in poglavju 7.Prijava na razpis in dokazila, kjer se briše »ZPIZ«.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Simona Hostar, simona.hostar@rra-posavje.si, telefon: 07 488 10 48

ali

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44

____________________________________________________________

 

Preskoči na osrednjo vsebino