OBVESTILO O PROMETNEM REŽIMU V OKOLICI ŠOLE, ŠPORTNE DVORANE IN VRTCA ČIRA ČARA

Nazaj

Skladno s sklepom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče vas obveščamo, da se do zaključka gradbenih del na projektu  »Ureditev območja pod OŠ Marjana Nemca Radeče – Varna pot v šolo« vzpostavi nov režim šolskih pešpoti. Ker gibanje v območju zapore ni dovoljeno, se uporablja pešpot mimo občinske stavbe po Ulici talcev ali od Deisingerjevega mostu po ulici Pot na jez, kot je prikazano na priloženih skicah.

Ker gre za dovozne poti proti šoli, športni dvorani in vrtcu, prosimo za previdnost in strpnost vseh udeležencev v prometu.

 Vse udeležence v prometu prosimo za dosledno spoštovanje spremenjenega prometnega režima.

Hvala za razumevanje!

OBVOZ IN PEŠPOT POT NA JEZ PEŠPOT ULICA TALCEV

Preskoči na osrednjo vsebino