Obvestilo o ponovni uporabi vozila za prevoz starejših

Nazaj

Z veseljem obveščamo vse uporabnike Centra za starejše »Dobra energija«, da bomo ponovno pričeli s prevozi starejših v sredo, dne 14. 04. 2021.

Postopek naročanja prevozov ostane nespremenjen.
Pokličite na telefonsko številka: 064 207 843 vsak delavnik od 8.00 do 13.00 ure.

ZD RADEČE

PRILAGAJANJE