Obvestilo o novi obliki denarne pomoči za velike družine

Nazaj

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 22/2017), ki stopi v veljavo s 13. 5. 2017, konkretneje določa pogoje za dodelitev denarne pomoči za družine s štirimi ali več otroki.

Občina Radeče, kot obliko denarne pomoči, nameni enkrat letno dodatek za veliko družino v višini 200,00 EUR družinam s štirimi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

Do dodatka je na podlagi izpolnjene vloge za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino z zahtevanimi prilogami upravičen eden od staršev, ki ima skupaj z vsaj štirimi otroki:

  • najmanj eno leto dni prijavljeno skupno stalno prebivališče na območju občine Radeče,
  • da so upravičenec in otroci državljani RS in dejansko prebivajo v RS.

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Radeče, na proračunski postavki »Denarna socialna pomoč«.

Pravico lahko uveljavlja eden od staršev na podlagi izpolnjene vloge, ki je priložena spodaj.

Vloga – dodatek za veliko družino

PRILAGAJANJE