Obvestilo o možnosti prevzema toplega obroka za učence in dijake

Nazaj

Spoštovani starši, dijaki, učenci;

Občina Radeče se v časih epidemije in ponovnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 trudi občanom pomagati, med drugim tudi z organiziranimi dostavami nujnih potrebščin in zdravil. Nismo pa pozabili na šolajoče, ki zaradi ukrepov še vedno ostajajo doma, zato smo se odločili, da dodatno pomagamo tudi učencem iz socialno šibkega okolja. Starše učencev OŠ Marjana Nemca Radeče, ki imajo z odločbo CSD odobreno subvencionirano kosilo je šola že v sredo, 4. novembra pozvala k prijavi na kosilo. Povabilo k prijavi na kosilo pa razširjamo tudi na dijake, ki se izobražujejo na daljavo in izpolnjujejo kriterije za upravičenost do brezplačnega toplega obroka. Za učence in dijake, ki živijo v oddaljenih krajih in osebni prevzem kosila v šolski kuhinji ne bi bil mogoč, organiziramo tudi dostavo kosila (za krajevne skupnosti Vrhovo, Jagnjenica in Svibno), izjemoma za učence in dijake naselij KS Radeče, če so od šole oddaljeni več kot 4 km.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le ta pa preveri upravičenost do brezplačnega obroka v CEUVIZ. Srednje šole in šole s prilagojenim programom zbrane podatke posredujejo občini na naslov: info@radece.si. Za dijake oz. učence, ki jih bo šola prijavila do 11.00, bo kosilo zagotovljeno že naslednji dan.

V kolikor na določen dan kosila ne boste potrebovali, kosilo najkasneje do 8.00 istega dne odjavite v šolski kuhinji na kuhinja.os.radece@guest.arnes.si ali po telefonu na 03 56 80 108, sicer bo storitev za vas ukinjena. V kolikor kosila ne morete osebno prevzeti in želite, da vam kosilo dostavimo v kraj bivanja (KS Vrhovo, KS Jagnjenica, KS Svibno), to sporočite ob prijavi. Prevzem kosila v šolski kuhinji je vsak dan od 11.15 dalje in najkasneje do 13.00.

Z željo, da se mladi čim prej vrnejo v šolske klopi, osvajajo znanje in se varno družijo, vas  prisrčno pozdravljam. Ostanite zdravi.

                                                                                                                                                                                     Župan Občine Radeče

                                                                                                                                                                                     Tomaž Režun l. r.

 

MOŽNOST TOPLEGA OBROKA ZA OSTALE UČENCE IN OBČANE – prijave se v OŠ Radeče zbirajo do 13. 11. 2020 – več na povezavi: http://jzosmn.radece.si/

 

Preskoči na osrednjo vsebino