Obvestilo o javnem razpisu za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v letu 2020

Nazaj

Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo je v  petek, 17. 4. 2020 v Uradnem listu RS, objavilo Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina nepovratnih sredstev lahko znaša najmanj 10.000,00 evrov oziroma največ 100.000,00 evrov.

 

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in

– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Višina razpisanih sredstev po znaša 681.747,00 EUR za leto 2020.

 

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa (obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov) je od dneva oddaje vloge in do dneva izdaje zadnjega zahtevka za izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje do 30.10.2020.

Rok za oddajo vlog je do vključno 18. 5. 2020.

Razpisna dokumentacija  je objavljena na spletni strani MGRT: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-podjetij-ter-ohranjanja-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmocju-obcin-hrastnik-radece-in-trbovlje-za-leto-2020/.

RRA Posavje

Preskoči na osrednjo vsebino