Obvestilo o javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest

Nazaj

Spoštovani,

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 2.2.2018 v Uradnem listu št. 6/2018 ter na svoji spletni strani, objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019 – 5 JR HRT. 

Z razpisom bo MGRT sofinanciral začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki bodo povezana z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote;

– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;

– diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali

– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Več o razpisnih pogojih, upravičenih prijaviteljih, ki morajo na dan oddaje vloge imeti na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto in bodo investicijo izvedli na upravičenem območju, najdete tukaj.

Razpis je odprt do 12.3.2018.

Za več informacij se lahko obrnete na RRA Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si), kjer vam v okviru HRT sred nudimo tudi individualno svetovanje o omenjenem razpisu ter tudi o ostalih razpisih in ukrepih, ki jih ponuja Program HRT 2013-2020.

Preskoči na osrednjo vsebino