Obvestilo o javnem razpisu P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 – 2021 (Slovenski podjetniški sklad)

Nazaj

Spoštovani,   

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 14.2.2020, v Uradnem listu  RS št. 9/2020 in na spletni strani Sklada, objavil javni razpis P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 – 2021.

Skupno je na voljo 2,9 milijonov eur spodbud, ki jih bodo novonastala podjetja na problemskih in obmejnih problemskih območjih lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev za zagon podjetja.   

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR, upravičenci pa so mikro, mala in srednja podjetja, ki so bila ustanovljena med 1.1.2019 ter 16.3.2020 in imajo sedež na enem izmed naslednjih problemskih območij: 

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

– območja občin Pokolpja

– občine obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji

Rok za prijavo: 16.3.2020

Več o javnem razpisu ter dokumentacijo najdete na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=103

RRA Posavje

 

Preskoči na osrednjo vsebino