Obvestilo o javnem pozivu za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019

Nazaj

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004, je Regionalna razvojna agencija Posavje 3. 12. 2018 objavila

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 10 UDELEŽENCEV V INSTRUMENT

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE 2019

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. imajo stalno bivališče v Občini Radeče,
  2. so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  3. prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  4. prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. februarjem 2019.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v sejni sobi občine Radeče v

torek, 11. 12. 2018, ob 10.00  uri.

Rok za oddajo vlog je 8.1.2019.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.si. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si ali urska.renko@rra-posavje.si;, tel: 07 488 10 48.

PVSP RADEČE 2019 JP

Obvestilo PVSP_občina Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino