Obvestilo o javnem pozivu za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske in vrtnoarhitekturne dediščine 2022

Nazaj

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 25. februarja 2022, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine (JP-PAR-2022).

 

Javni poziv omogoča sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

  • kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba,

z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe, ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;

  • kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

 

Javni poziv ni namenjen: novogradnjam, posegom na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnim arheološkim raziskavam z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem

za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ter predhodnim arheološkim raziskavam z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, ki se niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je bilo 25. februarja 2022 objavljeno v Uradnem listu, št. 26/2022.

Rok za prijavo je 31. maj 2022 (oziroma do porabe sredstev).

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-sofinanciranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-na-obmocju-naselbinske-ali-vrtnoarhitekturne-dediscine/

 

Za vse informacije glede upravičenosti in glede pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev smo vam na voljo na sedežu

ZVKDS OE Celje, Glavni trg 1, na elektronskem naslovu tajnistvo.ce@zvkds.si in na tel. št. 03 426 0 300 v času uradnih ur.

Lepo pozdravljeni!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino